• /province/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tỉnh
  Canada has ten provinces
  Canada có 10 tỉnh
  ( the provinces) ( số nhiều) các tỉnh
  (tôn giáo) địa phận, giáo khu (dưới quyền tổng giám mục)
  (sử học) ( La-mã) lãnh thổ (người nước Y) dưới quyền cai trị của một thống đốc La-mã
  Phạm vi, lĩnh vực, ngành (hoạt động...)
  it is out of my province
  cái đó ngoài phạm vi của tôi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tinh (vi)

  Kỹ thuật chung

  khu vực
  phạm vi
  distributive province
  phạm vi phân phối
  vùng
  climatic province
  vùng khí hậu
  groundwater province
  vùng địa chất thủy văn
  petroleum province
  vùng dầu mỏ
  rainfall province
  vùng cùng chế độ mưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X