• /prə'pɔ:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cân xứng, sự cân đối
  out of proportion to
  không cân xứng với, quá lớn so với
  Tỷ lệ (sự tương quan giữa vật này với vật khác về số lượng, vị trí..)
  the proportion of three to one
  tỷ lệ ba một
  (toán học) tỷ lệ thức; quy tắc tam suất
  Phần; cổ phần
  a large proportion of the earth's surface
  một phần lớn của bề mặt trái đất
  ( số nhiều) quy mô, kích thước, khuôn khổ, cỡ, tầm vóc
  a building of magnificent proportions
  toà nhà bề thế
  an athlete of magnificent proportions
  vận động viên tầm vóc lực lưỡng

  Ngoại động từ

  Làm cho cân xứng, làm cho cân đối
  to proportion one's expenses to one's income
  làm cho số tiền chi tiêu cân đối với số tiền thu nhập
  Chia thành phần

  Cấu trúc từ

  in proportion
  cân xứng; tỉ lệ
  toán học) có tỉ lệ bằng nhau
  in proportion to something
  tương xứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tỉ lệ thức
  tỷ lệ thực
  composition and division in a proportion
  phép biến đổi tỷ lệ thức
  composition in a proportion
  biến đổi tỷ lệ thức
  composition in a proportion
  phép biến đổi tỷ lệ thức
  continued proportion
  dãy các tỷ lệ thức
  division in a proportion
  phép chuyển tỷ lệ thức

  Xây dựng

  tính tương quan (về kích thước)
  tính tỷ lệ

  Kỹ thuật chung

  luật tam suất
  luật tam xuất
  sự tỷ lệ

  Kinh tế

  phần
  sự cân đối
  tỷ lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X