• /´dautfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nghi ngờ, sự ngờ vực, sự hồ nghi
  Tính đáng nghi, tính đáng ngờ; tính không rõ rệt, tính không chắc chắn
  Sự do dự, sự lưỡng lự, sự nghi ngại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X