• /ʌn'sə:tnti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không chắc chắn; tình trạng không biết chắc, tình trạng không rõ ràng
  the uncertainty is unbearable !
  tình trạng không rõ ràng thật là không chịu nổi!
  ( số nhiều) điều không chắc chắn
  the uncertianties of life on the dole
  những sự bấp bênh của cuộc sống nhờ vào trợ cấp (của người thất nghiệp)
  Tính dễ thay đổi, tính có thể thay đổi, tính không kiên định

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính bất định, tính không chắc chắn

  Kinh tế

  điều bất định
  điều vất trắc
  rủi ro không thể nhận bảo hiểm
  sự không chắc chắn
  sự không rõ ràng
  tính không ổn định
  tính không xác định
  tính không xác định, tính không ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X