• /´dju:biəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự hồ nghi
  Tính đáng ngờ, tính không đáng tin cậy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X