• /in´sə:titju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không chắc chắn, sự không tin chắc; sự lưỡng lự, sự không quả quyết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X