• /səs'pi∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ
  regard somebody with suspicion
  nhìn ai với vẻ nghi ngờ
  her behaviour aroused no suspicion
  hành vi của bà ta không gây ra sự nghi ngờ nào
  ( + about, that) sự ngờ, sự ngờ vực
  I have a suspicion that she is not telling me the truth
  tôi nghi ngờ rằng cô ta không nói cho tôi biết sự thật
  Một thoáng, một tí, một chút, số lượng rất ít (của cái gì); vị rất nhẹ
  a suspicion of pepper
  một tí hạt tiêu
  above suspicion
  không thể nghi ngờ được
  his honesty is above suspicion
  tính chân thật của anh ta thì không ai còn có thể nghi ngờ
  under suspicion
  bị nghi ngờ làm điều sai trái

  Ngoại động từ

  (tiếng địa phương) nghi ngờ, ngờ vực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X