• Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả tiền mặt
  phần tiền đặt cọc
  We've almost got enough money to make a down payment on a house
  Chúng con đã có gần đủ tiền đặt cọc mua nhà.

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự trả ngay một phần
  tiền cọc
  tiền đặt
  tiền góp lần đầu (trong một hợp đồng trả góp)
  trả tiền ngay một lần
  trả tiền trước một phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X