• /ˈɔlmoʊst , ɔlˈmoʊst/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hầu như, gần như, súyt
  It's almost time to lunch
  Gần đến giờ ăn cơm trưa rồi
  almost anyone in this computer-room can speak English
  hầu như người nào trong phòng máy này cũng nói được tiếng Anh
  the alley was too slippery, so the old man almost made a false step
  lối đi trơn quá, nên ông lão súyt trượt chân
  Thực ra, thực tình, kỳ thực
  almost nobody wants to work under such conditions
  thực ra chẳng ai muốn làm việc trong hoàn cảnh như thế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hầu như, gần như

  Kỹ thuật chung

  gần như
  hầu như

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X