• /´dipiη/

  Cơ khí & công trình

  sự chúc xuống

  Kỹ thuật chung

  ngâm
  high-temperature dipping bath
  thùng ngâm nhiệt độ cao
  hot-cold dipping bath
  thùng ngâm nóng lạnh
  soldering by dipping
  sự hàn ngầm trong thùng
  độ nghiêng
  nhúng
  acid dipping
  sự nhúng axit
  dipping (icecan)
  sự nhúng chìm
  dipping method
  phương pháp nhúng
  dipping microscope
  kính hiển vi nhúng
  dipping process
  quá trình (sơn) nhúng
  dipping solution
  dung dịch nhúng
  dipping varnish
  vécni kiểu nhúng
  dipping varnish
  vécni nhúng
  hot-dipping
  sự nhúng nóng
  sự cắm
  sự ngâm
  sự nhúng
  acid dipping
  sự nhúng axit
  dipping (icecan)
  sự nhúng chìm
  hot-dipping
  sự nhúng nóng
  sự nhúng chìm
  sự nhúng giấy
  sự thấm nước
  tẩm

  Kinh tế

  sự ngâm
  sự phết
  fork dipping
  sự phết bằng dĩa
  hand dipping
  sự phết bằng tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X