• /dʌd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bù nhìn, người rơm ( (cũng) dud man)
  Đạn thổi, bom không nổ
  Người vô dụng, người bỏ đi; kế hoạch vô dụng, kế hoạch bỏ đi
  ( số nhiều) quần áo; quần áo rách

  Tính từ

  Giả mạo; vô dụng, bỏ đi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khuôn đúc ống
  khuôn gạch rỗng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  success

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X