• /flɒp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rơi tõm; tiếng rơi tõm
  (từ lóng) sự thất bại
  to come to a flop
  thất bại (vở kịch...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chỗ ngủ

  Nội động từ

  Lắc lư
  Đi lạch bạch
  Ngồi xuống
  to flop into a chair
  ngồi phịch xuống ghế
  Kêu tõm
  (từ lóng) thất bại (vở kịch...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đi ngủ

  Ngoại động từ

  Quẳng phịch xuống, ném phịch xuống, để rơi phịch xuống

  Thán từ

  Thịch!, tõm!

  Phó từ

  Đánh thịch một cái, đánh tõm một cái

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rơi phịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X