• /´wɔʃ¸aut/

  Hóa học & vật liệu

  hốc nước bị xói

  Kỹ thuật chung

  chỗ bị nở
  chỗ bị xói
  chỗ bị xói lở
  lỗ cọ rửa
  lỗ xả nước
  rửa trôi
  embankment washout
  sự rửa trôi nền đường
  washout pipe
  ống rửa (trôi)
  washout rate
  tốc độ rửa trôi
  water washout characteristics of lubricating greases
  đặc trưng (bị nước) rửa trôi của dầu bôi trơn
  sự rửa sạch
  sự rửa xói
  sự sụp đổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X