• /´dʌstiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quét bụi, sự phủi bụi, sự lau bụi
  (từ lóng) trận đòn
  to give someone a dusting
  nện cho ai một trận, sửa cho ai một trận
  (từ lóng) sự tròng trành nghiêng ngả (trong bão tố ngoài biển)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làm thành cột
  sự quét bụi
  tạo ra bụi

  Kỹ thuật chung

  sự hóa bụi

  Kinh tế

  bột
  đường bột
  sự lấp đầy
  sự rây

  Địa chất

  sự tạo thành bụi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X