• /´θræʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh đập; trận đòn
  to give a thrashing to
  quật cho một trận
  Sự thua (trong trò chơi...)
  Sự thảm bại; sự đại bại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X