• /´distrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự loạn dưỡng

  Chuyên ngành

  Y học

  loạn dưỡng
  albipunctuate dystrophy
  loạn dưỡng đốm trắng
  elastic dystrophy
  loạn dưỡng mô đàn hồi
  granular corneal dystrophy
  loạn dưỡng dạng hạt
  muscular dystrophy
  loạn dưỡng cơ
  progressive muscular dystrophy
  loạn dưỡng cơ tăng tiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X