• /'grænjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hột, hình hột, như hột
  Có hột

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) dạng hạt, thuộc hạt

  Toán & tin

  (vật lý ) (thuộc) hạt (nhỏ)

  Xây dựng

  hình hột
  có dạng hạt
  như hạt

  Y học

  thuộc hạt nhỏ

  Kỹ thuật chung

  dạng hạt
  granular activated alumina
  nhôm hoạt tính dạng hạt
  granular activated alumina
  nhôm oxit hoạt tính dạng hạt
  granular corneal dystrophy
  loạn dưỡng dạng hạt
  granular desiccant
  vật liệu sấy dạng hạt
  granular filer
  chất độn dạng hạt
  granular fracture
  mặt gãy dạng hạt
  granular fracture
  mặt gẫy dạng hạt
  granular fracture
  vết vỡ dạng hạt
  granular ice
  đá dạng hạt
  granular insulating material
  vật liệu cách nhiệt dạng hạt
  granular material
  vật liệu dạng hạt
  granular materials
  đất dạng hạt
  granular rock
  đá dạng hạt
  granular soils
  đất dạng hạt
  hạt

  Địa chất

  (thuộc) hạt, dạng hạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  grainy , gritty , rough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X