• Điện lạnh

  hệ có tiếp đất
  hệ được tiếp đất

  Điện

  hệ thống được nối đất

  Điện lạnh

  hệ tiếp đất
  effective earthed system
  hệ tiếp đất hữu hiệu
  resonant earthed system
  hệ tiếp đất cộng hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X