• /ɪˈkɒnəmɪst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà kinh tế học
  Người tiết kiệm
  Người quản lý (tiền bạc...)
  rural economist
  nhà nông học

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhà kinh tế

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chủ nghĩa kinh tế
  nhà kinh tế
  market economist
  nhà kinh tế thị trường
  professional economist
  nhà kinh tế chuyên nghiệp

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X