• Hóa học & vật liệu

  nhiễm xạ electron

  Vật lý

  nhiễu xạ electron
  convergence beam electron diffraction (CBED)
  nhiễu xạ electron chùm hội tụ
  high energy electron diffraction (HEED)
  nhiễu xạ electron năng lượng cao
  low energy electron diffraction (LEED)
  nhiễu xạ electron năng lượng thấp
  reflection high energy electron diffraction (RHEED)
  nhiễu xạ electron phản xạ năng lượng cao
  selected area electron diffraction (SAED)
  nhiễu xạ electron theo diện tích chọn lọc
  transmission electron diffraction
  nhiễu xạ electron truyền qua
  sự nhiễu xạ điện tử
  sự nhiễu xạ phổ electron

  Y học

  nhiễm xạ electron

  Kỹ thuật chung

  nhiễu xạ điện tử
  Low Energy Electron Diffraction (LEED)
  Nhiễu xạ Điện tử năng lượng thấp
  Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)
  nhiễu xạ điện tử năng lượng cao của phản xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X