• /di'fræk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự nhiễu xạ
  diffraction of light
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ electron
  crystal diffraction
  sự nhiễu xạ qua tinh thể
  X-ray diffraction
  sự nhiễu xạ qua tia X

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự nhiễu xạ

  Vật lý

  nhiễu xạ
  acoustic diffraction
  sự nhiễu xạ âm thanh
  convergence beam electron diffraction (CBED)
  nhiễu xạ electron chùm hội tụ
  diffraction of light
  nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction of light
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction pattern
  ảnh nhiễu xạ
  electron diffraction
  nhiễu xạ electron
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ điện tử
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  electron spectroscopic diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  far-field diffraction pattern
  hình nhiễu xạ trường xa
  high energy electron diffraction (HEED)
  nhiễu xạ electron năng lượng cao
  low energy electron diffraction (LEED)
  nhiễu xạ electron năng lượng thấp
  measurement by diffraction grating
  đo bằng cách từ nhiễu xạ
  neutron diffraction
  nhiễu xạ nơtron
  reflection high energy electron diffraction (RHEED)
  nhiễu xạ electron phản xạ năng lượng cao
  selected area electron diffraction (SAED)
  nhiễu xạ electron theo diện tích chọn lọc
  transmission electron diffraction
  nhiễu xạ electron truyền qua
  x-ray diffraction
  nhiễu xạ tia X

  Kỹ thuật chung

  sự nhiễm xạ
  Fraunhofer diffraction
  sự nhiễm xạ Fraunhofer
  Fresnel diffraction
  sự nhiễm xạ Fresnel
  X-ray diffraction
  sự nhiễm xạ tia X
  sự nhiễu xạ

  Giải thích VN: Sự tán xạ các sóng vô tuyến bởi mặt đất, tânggf khí quyển hay vật thể khác.

  acoustic diffraction
  sự nhiễu xạ âm thanh
  diffraction (oflight)
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction (ofsound)
  sự nhiễu xạ (âm)
  diffraction (ofsound)
  sự nhiễu xạ âm
  diffraction of light
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction over ridges
  sự nhiễu xạ trên đỉnh
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ điện tử
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  electron spectroscopic diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  multiple diffraction
  sự nhiễu xạ nhiều lần
  spherical diffraction
  sự nhiễu xạ cầu
  wave diffraction
  sự nhiễu xạ sóng
  X-ray diffraction
  sự nhiễu xạ tia X

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X