• Kinh tế

  tai sản có đủ tiêu chuẩn
  eligible assets ratio
  hệ số tài sản có đủ tiêu chuẩn
  tài sản hợp cách, đủ tiêu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X