• /'æset/

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) tài sản; tiền có
  fixed assets
  tài sản cố định
  personal assets
  động sản
  real assets
  bất động sản

  Kỹ thuật chung

  của cải
  năng động
  assets and liabilities
  năng động và thụ động
  vốn đầu tư

  Kinh tế

  các khoản có
  tài sản
  tài sản có
  tích sản
  assets account (s)
  chương mục tích sản
  assets and liabilities
  tích sản và tiêu sản
  assets and liabilities account
  tài khoản tích sản và tiêu sản
  assets reserve
  dự trữ tích sản
  assets-income ratio
  tỉ suất lãi trên tích sản
  long lived assets
  tích sản dài hạn
  loss on realization of assets
  tổn thất hiện kim hóa tích sản
  money assets
  tích sản tiền tệ
  non-wasting assets
  tích sản bất diệt
  revenue assets
  tài sản, tích sản lưu động
  short-term assets
  tích sản, tài sản có ngắn hạn
  current assets
  tài sản ngắn hạn
  slow assets
  tích sản chậm, dài hạn
  total assets
  tổng tài sản có, tích sản
  trading assets
  tài sản, tích sản thương nghiệp
  unmarketable assets
  tích sản, tài sản không thể chuyển thành tiền mặt
  valuation of assets
  sự định giá tài sản, tích sản


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X