• /´elidʒəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đủ tư cách, thích hợp
  eligible for membership
  đủ tư cách gia nhập hội, đủ tư cách trở thành hội viên
  Có thể chọn được
  an eligible youngman
  một chàng thanh niên có thể lấy làm chồng được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thích hợp
  eligible list
  danh mục thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X