• /i´mæskju¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thiến, hoạn
  Cắt xén (một tác phẩm...)
  Làm yếu ớt, làm nhu nhược
  Làm nghèo (một ngôn ngữ)

  Tính từ ( (cũng) .emasculated)

  Bị thiến, bị hoạn
  Bị làm yếu ớt, bị làm nhu nhược

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  aid , assist , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X