• /'sɔfn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho mềm (nước cứng..)
  Làm cho dịu
  curtains that soften the light
  màn che ánh sáng dịu bớt
  Làm mềm lòng, làm nhụt chí; làm cho yếu đi
  to soften someone's will
  làm yếu quyết tâm của ai

  Nội động từ

  Trở nên mềm
  Yếu đi, dịu đi
  Trở thành uỷ mị, trở thành ẻo lả
  to soften at the sight of something
  mủi lòng khi nhìn thấy cái gì

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm mềm
  làm yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X