• /imi´siviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ phát xạ
  radiant emissivity
  độ bức xạ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ phát xạ
  color emissivity
  độ phát xạ đơn sắc
  color emissivity
  độ phát xạ màu
  high emissivity
  độ phát xạ cao
  monochromatic emissivity
  độ phát xạ đơn sắc
  spectral emissivity
  độ phát xạ phổ
  thermal emissivity
  độ phát xạ nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X