• /im´pleismənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Địa điểm
  (quân sự) nơi đặt súng, ụ súng
  Sự đặt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự qui hoạch

  Kỹ thuật chung

  quy hoạch
  sự bố trí
  sự san bằng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X