• /´pleismənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sắp đặt, sắp xếp việc làm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự bố trí, sự xếp đặt, sự đổ (bê tông)

  Cơ - Điện tử

  Sự bố trí, sự xếp đặt

  Kỹ thuật chung

  sự bố trí
  sự phân bố
  sự xếp đặt

  Kinh tế

  đầu tư
  giới thiệu việc làm
  placement office
  sở giới thiệu việc làm
  phát hành cổ phiếu mới (Mỹ tên gọi của placing)
  sắp xếp (nhân viên)
  sự bố trí
  sự phân phối bán ra (cổ phiếu)
  sự sắp đặt, sắp xếp (việc làm)
  sự tìm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X