• (đổi hướng từ Endeared)
  /in´diə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho được mến, làm cho được quý chuộng
  to endear oneself to someone
  làm cho ai mến mình

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X