• /praiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giải, giải thưởng (tại một cuộc thi, cuộc đua ngựa..)
  the International Lenin Peace Prize
  giải thưởng quốc tế hoà bình Lê-nin
  to carry off the prize
  đoạt giải
  Phần thưởng (cái có giá trị đáng đấu tranh để giành lấy)
  (nghĩa bóng) điều mong ước, ước vọng
  the prizes of life
  những ước vọng của cuộc đời
  Giải xổ số; số trúng
  ( định ngữ) được giải, chiếm giải
  prize ox
  con bò được giải
  ( định ngữ), (mỉa mai) đại hạng, cực
  a prize idiot
  thằng ngốc đại hạng
  Chiến lợi phẩm (tàu bè, tài sản...)
  to make prize of...
  tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm
  to become prize
  bị bắt, bị tịch thu làm chiến lợi phẩm
  (nghĩa bóng) của trời cho, của bắt được

  Danh từ (như) .prise

  Sự nậy, sự bẩy (bằng đòn bẩy)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đòn bẩy

  Ngoại động từ

  Đánh giá cao, quý trọng (cái gì)
  to liberty more than life
  quý tự do hơn sinh mệnh
  Tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm (như) pry
  Nậy, bẩy lên, cậy lên (như) prise
  to prize open a box
  nậy tung cái hộp ra
  to prize up the cover
  bẩy cái nắp lên

  Tính từ

  Đoạt giải, xuất sắc, ưu tú nhất (trong loại của nó)
  prize cattle
  gia súc đoạt giải
  a prize exhibit in the flower show
  hoa đẹp nhất trong cuộc triển lãm hoa
  Tồi hết sức, hoàn toàn, cực
  a prize ass
  một tên đại ngu
  a prize idiot
  một đứa cực dốt

  Kỹ thuật chung

  phần thưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X