• /ri'pʌls/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) sự đẩy lùi, sự đánh lùi (một cuộc tấn công)
  to inflict a repulse
  đẩy lùi (cuộc tấn công)
  to meet with (suffer) a repulse
  bị đẩy lùi
  Sự phản đối một cách thô lỗ; sự cự tuyệt; sự thoái thác

  Ngoại động từ

  (quân sự) đánh lui, đẩy lùi
  to repulse an attack
  đánh lui một cuộc tấn công
  Đánh bại (ai) trong cuộc bút chiến, đánh bại (ai) trong cuộc tranh luận
  Từ chối chấp nhận (lời đề nghị, sự giúp đỡ..); phản đối
  to repulse a request
  từ chối một lời yêu cầu
  to repulse someone 's friendly advances
  cự tuyệt sự làm thân của ai
  Cự tuyệt; thoái thác; làm nản lòng (ai đưa ra đề nghị..) bằng cách tỏ ra thô lỗ, không thân thiện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đẩy

  Kỹ thuật chung

  đẩy
  phản lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X