• (đổi hướng từ Enfranchised)
  /in´fræntʃaiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ban cho quyền bỏ phiếu
  Trả tự do, giải phóng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  enslave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X