• /im´pauə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho quyền, trao quyền, cho phép
  Làm cho có thể, làm cho có khả năng
  science empowers men to control natural forces
  khoa học làm cho con người có khả năng chế ngự sức mạnh thiên nhiên

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản quyền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X