• /´libəreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tha, thả, giải phóng, phóng thích, cho tự do

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cân

  Kỹ thuật chung

  dao động
  giải phóng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X