• /'næt∫rəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác naturalise

  Ngoại động từ

  Tự nhiên hoá
  Nhập tịch (từ, phong tục...)
  many Chinese words have been naturalized in the Vietnamese language
  nhiều từ Hán được nhập tịch vào tiếng Việt
  Làm hợp thuỷ thổ (cây, vật)

  Nội động từ

  Hợp thuỷ thổ (cây, vật)
  Nghiên cứu tự nhiên học

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X