• /in´ha:nst/

  Kỹ thuật chung

  được tăng cường
  Enhanced Full Rate (coder) (EFR)
  tốc độ cao nhất được tăng cường (bộ mã hóa)
  Enhanced Full Rate Codec (EFRC)
  bộ mã hóa/giả mã (codec) có tốc độ cao nhất được tăng cường
  Riordan's Internet Privacy Enhanced Mail (RIPEM)
  Thư được tăng cường tính bảo mật qua Internet của Riordan

  Viễn thông

  tăng cường

  digital enhanced cordless telecommunications
  chuẩn viễn thông không dây số DECT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X