• /privacy/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự riêng tư
  Sự cách biệt, sự riêng biệt
  to live in privacy
  sống cách biệt, sống xa lánh bên ngoài
  Sự bí mật, sự kín đáo
  to secure privacy
  đảm bảo bí mật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mã truy nhập
  sự bảo mật
  sự bí mật
  sự riêng biệt
  sự riêng tư

  Kỹ thuật chung

  đời tư
  riêng biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X