• /in´sleivmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nô dịch hoá, tình trạng bị nô dịch

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X