• /jouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ách, cặp trâu bò buộc cùng ách

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tấm đệm vai, cái chạc, ổ gánh, vấu kẹp, cái ách

  Cơ khí & công trình

  móc chuông (lưu tốc kế)

  Xây dựng

  thanh ngang (khung)
  vòng đai cánh nhấc (cần trục)
  vòng đệm cánh nhấc (cần trục)

  Điện

  cuộn dây lái tia

  Giải thích VN: Cuộn dây quấn quanh cổ đèn hình máy thu hình để làm lệch chùm tia điện tử.

  gông
  yoke beam
  gông từ (trong máy biến áp)
  yoke clamp
  thanh kẹp gông từ
  yoke permeameter
  từ thẩm kế kiểu gông
  yoke suspension
  sự treo gông

  Điện lạnh

  ách từ

  Kỹ thuật chung

  cái ách (buộc vào cổ súc vật)
  cái vòng
  kẹp
  đai
  đầu chạc
  đầu hình đĩa
  đòn ngang
  giá hình cung
  gông từ
  yoke beam
  gông từ (trong máy biến áp)
  yoke clamp
  thanh kẹp gông từ
  ách
  móc chữ U
  ổ tựa (trụ giá dao)
  quai chữ U
  quai đầu cáp
  vấu kẹp
  vòng cách
  vòng kẹp
  connecting yoke
  vòng kẹp nối
  vòng ôm
  universal joint yoke
  vòng ôm khớp vạn năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X