• /θrɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nô lệ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a thrall to drink
  một người nô lệ của rượu chè
  Sự nô lệ; cảnh nô lệ, cảnh tôi đòi

  Ngoại động từ

  Bắt làm nô lệ, bắt lệ thuộc
  Bắt phải phục tùng; áp chế

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X