• (đổi hướng từ Enthused)
  /in´θju:z/

  Thông dụng

  Động từ

  Tán tụng, tán dương
  they haven't stopped enthusing about their enormous fortune
  họ không ngớt lời tán tụng cái khối tài sản kếch xù của mình

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X