• /in´θju:ziæst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hăng hái, người có nhiệt tình; người say mê
  a music enthusiast
  người say mê âm nhạc


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X