• /¸devə´ti:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người mộ đạo, người sùng đạo
  a devotee to Buddhism
  người sùng đạo Phật
  Người sốt sắng, người nhiệt tình, người hâm mộ, người say mê
  a devotee to sports
  người hâm mộ thể thao
  a devotee to music
  người say mê âm nhạc


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X