• /¸i:kwəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm bằng nhau, sự làm ngang nhau
  (thể dục,thể thao) sự gỡ hoà

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ổn định [sự ổn định]

  Cơ - Điện tử

  Sự làm cân bằng, sự bù trừ

  Toán & tin

  sự làm cân bằng, sự đánh cân bằng
  phase equalization
  sự cân bằng pha

  Kỹ thuật chung

  sự bù
  sự cân bằng
  adaptive equalization
  sự cân bằng thích ứng
  external pressure equalization
  sự cân bằng áp suất ngoài
  level equalization
  sự cân bằng độ cao
  oil-level equalization
  sự cân bằng mức dầu
  phase equalization
  sự cân bằng pha
  sự chỉnh giảm
  sự hiệu chỉnh
  sự ổn định
  sự san bằng
  phase equalization
  sự san bằng pha

  Kinh tế

  sự cân bằng áp lực

  Địa chất

  sự làm bằng, sự bình sai, sự cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X