• /´juərou¸dɔlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đô la Âu châu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đô la Châu Âu
  Eurodollar bonds
  trái khoán đô-la châu Âu
  Eurodollar bonds
  trái khoản đô-la Châu Âu
  Eurodollar certificate of deposit
  chứng chỉ tiền gửi đô la Châu Âu
  Eurodollar market
  thị trường đô la Châu Âu
  Eurodollar market
  thị trường đô-la Châu Âu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X