• //bɑnd//

  Kinh tế

  các chứng khoán
  trái phiếu
  cabinet bonds
  trái phiếu ít được chú ý
  citizen bonds
  trái phiếu thường dân
  external bonds
  trái phiếu (phát hành ở) nước ngoài
  government bonds
  trái phiếu kho bạc
  matured bonds
  trái phiếu đã đáo hạn (thường hoàn)
  medium-term bonds
  trái phiếu trung hạn (kỳ hạn 10-20 năm)
  municipal bonds
  trái phiếu thị chính
  real-estate mortgage bonds
  trái phiếu thế chấp bất động sản
  redemption of bonds
  sự hoàn trả trái phiếu (của công ty)
  reset bonds
  các trái phiếu định lại lãi suất
  Roosa bonds
  Trái phiếu Roosa
  sale of newly issued bonds
  bán trái phiếu mới phát hành
  samurai bonds
  các trái phiếu samurai
  schedule of bonds payable
  bảng liệt trái phiếu phải trả
  servicing of bonds
  trả vốn và lãi trái phiếu
  temporary bonds
  trái phiếu tạm thời
  treasury bonds
  trái phiếu kho bạc
  treasury bonds
  trái phiếu kho bạc, công khố phiếu dài hạn
  underlying bonds
  trái phiếu ưu tiên
  undertaking of corporate bonds
  sự nhận mua trái phiếu công ty
  unissued bonds
  trái phiếu chưa phát hành
  unredeemable bonds
  các trái phiếu không thể hoàn trả
  yearling bonds
  trái phiếu kỳ hạn một năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X