• /ju:´tektik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) Eutecti
  eutectic temperature (point)
  điểm (nhiệt độ) Eutecti

  Danh từ

  (hoá học) Eutecti

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  cùng tinh
  eutectic composition
  thành phần cùng tinh
  eutectic concentration
  nồng độ cùng tinh
  eutectic mixture
  hỗn hợp cùng tinh
  eutectic plate
  tấm (acquy) cùng tinh
  eutectic plate
  tấm cùng tinh
  eutectic point
  điểm cùng tinh
  eutectic solution
  dung dịch cùng tinh
  eutectic solution insert
  bổ sung dung dịch cùng tinh
  eutectic temperature
  nhiệt độ cùng tinh
  frozen eutectic solution
  dung dịch cùng tinh kết đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X