• /frouzn/

  Thông dụng

  Xem freeze

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bị băng giá

  Kỹ thuật chung

  bị đóng băng
  frozen ground
  nền móng bị đóng băng
  kết đông
  containerized frozen goods
  sản phẩm kết đông côngtenơ
  deep-frozen
  kết đông sâu
  fast frozen
  được kết đông nhanh
  fast frozen food store
  kho thực phẩm kết đông nhanh
  flash frozen
  được kết đông nhanh
  frozen bakery goods
  sản phẩm bánh nướng kết đông
  frozen brine
  nước muối kết đông
  frozen cargo
  hàng hóa kết đông
  frozen equivalent
  đương lượng kết đông
  frozen eutectic solution
  dung dịch cùng tinh kết đông
  frozen fillet slab
  khối cá philê kết đông
  frozen fillet slab
  tấm cá philê kết đông
  frozen fish slab
  khối cá kết đông
  frozen fish slab
  tấm cá kết đông
  frozen fish slab
  tảng cá kết đông
  frozen fish slab
  tảng kết đông
  frozen food cabinet
  tủ thực phẩm kết đông
  frozen food chest
  hòm đựng thực phẩm kết đông
  frozen food compartment
  buồng kết đông thực phẩm
  frozen food compartment
  khoang kết đông thực phẩm
  frozen food container
  côngtenơ chứa thực phẩm kết đông
  frozen food industry
  công nghiệp thực phẩm kết đông
  frozen food plant
  thiết bị kết đông thực phẩm
  frozen heat and serve product
  sản phẩm kết đông ăn liền
  frozen liquid
  chất lỏng kết đông
  frozen liquid food
  thực phẩm dạng lỏng kết đông
  frozen material
  vật liệu kết đông
  frozen meat slicer
  máy cắt thịt kết đông
  frozen mixture
  hỗn hợp kết đông
  frozen moisture
  ẩm kết đông
  frozen organ
  cơ quan được kết đông
  frozen out water
  nước được kết đông lại
  frozen package
  gói kết đông
  frozen product conveyor
  băng chuyền kết đông sản phẩm
  frozen ready-to-heat-and-eat product
  sản phẩm kết đông ăn liền
  frozen section
  khu vực kết đông
  frozen semiliquid food
  thực phẩm bán lỏng kết đông
  frozen solvent
  dung dịch kết đông
  frozen tissue
  mô kết đông
  frozen tissue
  tế bào kết đông
  frozen zone
  vùng kết đông
  half-frozen
  nửa kết đông
  liquid nitrogen frozen
  được kết đông trong nitơ lỏng
  palletized frozen goods
  hàng hóa kết đông trên khay
  precooked frozen food
  thực phẩm kết đông ăn liền
  precooked frozen food
  thực phẩm kết đông ăn liền (sau khi làm ấm)
  quick-frozen
  được kết đông nhanh
  quick-frozen food
  thực phẩm kết đông nhanh
  quick-frozen food cabinet
  tủ thực phẩm kết đông nhanh
  quick-frozen product
  sản phẩm kết đông nhanh
  rapidity frozen
  được kết đông nhanh
  ready-to-eat-frozen food
  thực phẩm kết đông ăn liền (sau khi làm ấm)
  semisolid frozen
  nửa kết đông
  snow-frozen
  kết đông nhẹ
  snow-frozen
  được kết đông nhẹ
  solidly frozen
  được kết đông rắn
  spot frozen food merchandiser
  quầy thực phẩm kết đông độc lập
  ultrarapidly frozen
  được kết đông cực nhanh
  ultrarapidly frozen
  được kết đông siêu tốc
  uniformly frozen
  được kết đông đều đặn
  đóng băng
  frozen brine
  nước muối đóng băng
  frozen ground
  nền móng bị đóng băng
  frozen ground
  đất đóng băng
  frozen layer
  lớp đóng băng vĩnh cửu
  frozen liquid
  chất lỏng đóng băng
  frozen moisture
  ẩm đóng băng
  frozen ring
  vành đai đóng băng
  frozen zone
  khu vực đất đóng băng
  frozen zone
  đới đóng băng
  granular frozen soil
  đất xốp đóng băng
  hard frozen soil
  đất đóng băng cứng
  loose frozen soil
  đất xốp đóng băng
  permanently frozen ground
  tầng đất đóng băng vĩnh cửu
  plastic frozen soil
  đất dẻo đóng băng
  running frozen soil
  đất xốp đóng băng
  đông lạnh
  frozen brine
  nước muối đông lạnh
  frozen brine cartridge
  cactut nước muối đông lạnh
  frozen brine cartridge
  ống nước muối đông lạnh
  frozen cargo
  hàng hóa đông lạnh
  frozen commodity
  sản phẩm đông lạnh
  frozen commodity
  thực phẩm đông lạnh
  frozen condition
  điều kiện đông lạnh
  frozen condition
  trạng thái đông lạnh
  frozen earth storage
  bảo quản dưới hầm đông lạnh
  frozen food
  sản phẩm đông lạnh
  frozen food
  thực phẩm đông lạnh
  frozen food cabinet
  tủ thực phẩm đông lạnh
  frozen food chest
  hòm đựng thực phẩm đông lạnh
  frozen food conservator
  tủ đựng thực phẩm đông lạnh
  frozen food container
  côngtenơ chứa thực phẩm đông lạnh
  frozen food full-vision display refrigerator
  quầy bán thực phẩm đông lạnh toàn kính
  frozen food inventory
  kiểm kê thực phẩm đông lạnh
  frozen food market
  thị trường thực phẩm đông lạnh
  frozen food paper
  giấy gói thực phẩm đông lạnh
  frozen food quality
  chất lượng thực phẩm đông lạnh
  frozen food refrigerator
  tủ đựng thực phẩm đông lạnh
  frozen food sales showcase
  quầy kính bán hàng đông lạnh
  frozen food shelving
  giá để thực phẩm đông lạnh
  frozen food temperature
  nhiệt độ thực phẩm đông lạnh
  frozen food trade
  thương mại thực phẩm đông lạnh
  frozen food trailer
  rơmoóc thực phẩm đông lạnh
  frozen food transport
  vận chuyển thực phẩm đông lạnh
  frozen freight
  hàng đông lạnh
  frozen goods
  sản phẩm đông lạnh
  frozen meat slicer
  máy cắt thịt đông lạnh
  frozen mix
  hỗn hợp kem đông lạnh
  frozen mixture
  hỗn hợp đông lạnh
  frozen package
  gói đông lạnh
  frozen produce
  sản phẩm đông lạnh
  frozen produce
  thực phẩm đông lạnh
  frozen product
  sản phẩm đông lạnh
  frozen state
  trạng thái đông lạnh
  frozen storage
  bảo quản đông lạnh
  frozen substance surface
  bề mặt của chất đông lạnh
  frozen vegetables
  rau quả đông lạnh
  frozen water
  nước đông lạnh
  frozen water content
  hàm lượng nước đông lạnh
  frozen zone
  vùng đông lạnh
  half-frozen
  bán đông lạnh
  quick-frozen food
  thực phẩm đông lạnh nhanh
  semisolid frozen
  bán đông lạnh

  Kinh tế

  đóng băng
  frozen account
  tài khoản bị đóng băng
  frozen assets
  tài sản đóng băng
  frozen capital
  vốn đóng băng
  frozen credits
  các khoản vay tín dụng đóng băng
  frozen funds
  quỹ đóng băng
  frozen wage
  tiền lương đóng băng
  surface-frozen
  bề mặt đóng băng
  đông lạnh
  frozen beef
  thịt bò đông lạnh
  frozen cargo
  hàng đông lạnh
  frozen fish
  cá đông lạnh
  frozen food distribution unit
  cửa hàng thực phẩm đông lạnh
  frozen meat
  thịt đông lạnh
  frozen product
  sản phẩm đông lạnh
  frozen state
  trạng thái đông lạnh
  frozen storage
  sự bảo quản ở trạng thái đông lạnh
  tài khoản bị phong tỏa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  boiled , heated , hot , continual , continued , moving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X