• /ig´zilərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách viết khác exhilarating

  ig'zil”r”tiv
  làm vui vẻ, làm hồ hởi

  Danh từ

  Điều làm vui vẻ, điều làm hồ hởi

  Chuyên ngành

  Y học

  làm phấn chấn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X